Delfzijl Zuid

In Delfzijl Zuid zijn de volgende wijkgebouwen:

  • 't Kaarnhoes in Tuikwerd
  • De Boug in West 2
  • Het Parkhoeske  en het activiteitencentrum aan de Prins Bernardlaan in de OdGS wijk

Nieuws & Activiteiten