Delfzijl Noord

In Delfzijl Noord kunt u overdag altijd binnenlopen bij wijkcentrum ‘ t Houkje voor een kopje koffie of een lunch. Dit wijkcentrum bevindt zich in de Brede School aan de Waddenweg. Zie www.wijkcentrumdelfzijlnoord.nl voor meer informatie. Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord is de drijvende kracht achter ’t Houkje, maar doet veel meer. Het ondersteunt allerlei initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk. Op www.bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl staat beschreven welke initiatieven er al zijn in Noord.

Stip Delfzijl zet zich in voor iedereen die vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld met een spreekuur en het Pop-up Buurtrestaurant. Ook is er een klussendienst voor bewoners die zelf niet in staat zijn bepaalde klussen te doen. En Delfgoud, waar verschillende groepen ouderen wekelijks samen met elkaar sporten onder deskundige begeleiding. Voor meer informatie kijk op www.stipdelfzijl.nl. Of kom langs op één van de spreekuren. Deze zijn op dinsdagochtend van 9:30 – 11:30 in de Brede School Delfzijl Noord aan de Waddenweg 18 of op de vrijdagochtend van 10:00 – 12:00 in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Schans in Delfzijl. Als u vragen heeft dan kunt u ook contact opnemen via 06-33050503 (ook whatsapp) of info@stipdelfzijl.nl.

Wijkbelangen Delfzijl-Noord organiseert ook veel sociale activiteiten, bijvoorbeeld bewegen voor ouderen (project Delfgoud). Zij zijn bereikbaar via: wijkbelangen@delfzijlnoord.nl  www.delfzijlnoord.nl

 

 

Nieuws & Activiteiten