VolksKredietBank (VKB)

Bij de VolksKredietBank kunt u terecht voor onder andere een adviesgesprek. Zij regelen zonodig ook uw budgetbeheer, uw schulden en voeren Beschermingsbewind uit. Zie voor meer informatie over wat de VKB voor u kan betekenen https://www.volkskredietbank.nl/

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties