Voedselbank

Heeft u onvoldoende geld om dagelijks een maaltijd op tafel te zetten dan kunt u terecht bij de Voedselbank. Als u voldoet aan een aantal criteria komt u in aanmerking voor een voedselpakket. Klik hier voor informatie over de aanmelding bij de Voedselbank.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties