Steunpunt Administratie

De mensen van het Steunpunt Administratie zetten zich vrijwillig in voor anderen. Ze helpen door samen met u te kijken wat u zelf kunt doen en ondersteunen u wanneer dat niet lukt. De hulp is kortdurend en gericht op een tijdelijke ondersteuning met het vooruitzicht om het zelf weer te doen. Zie voor meer informatie en de spreekuren: https://www.s-w-d.nl/steunpunt-administratie.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties