Sociaal Plein, we doen het samen!

Een plein is de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dat wil Sociaal Plein Delfzijl ook zijn: de plek waar mensen elkaar ontmoeten. De plek waar u terecht kunt met vragen. De plek waar we elkaar zorg en hulp bieden als het nodig is.

infografhic

1. Uzelf

U redt uzelf prima, alleen of in uw gezin. Bij vragen weet u waar u terecht kunt.

Ook u kunt altijd bellen met Sociaal Plein Delfzijl.

2. Mensen dichtbij

Soms lukt het niet alleen. Of heeft u hulp of zorg nodig voor uzelf, uw kinderen of anderen. Laat het dan weten. Aan mensen om u heen, bijvoorbeeld een familielid, een goede buur of vriend.

Komt u er niet uit, bel dan met de consulenten van Sociaal Plein Delfzijl.

3. Uw eigen buurt

Misschien kent u mensen via school, een vereniging, kerk of club. zij kunnen u helpen of een luisterend oor bieden. In veel dorpen en wijken zijn bewoners een eigen zorgnetwerk begonnen. Ook daar kunt u terecht met vragen.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Sociaal Plein Delfzijl.

4. Hulp en zorg

Soms heeft u gewoon hulp nodig, bijvoorbeeld van uw huisarts of hulpverlener. Wanneer u niet precies weet wie u kan helpen, kunt u terecht bij Sociaal Plein Delfzijl.

U kunt bij Sociaal Plein Delfzijl terecht met al uw vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen. Met de consulent bespreekt u de vragen en bepaalt u de oplossingen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties