Sociaal makelaar

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en wil graag op de hoogte blijven van de vragen en zorgen die er leven op dit punt. Gelukkig zijn er al veel mensen actief in allerlei verbanden. Helaas is meedoen in de samenleving niet voor iedereen mogelijk of moeilijk bereikbaar. In 2017 is daarom het project 'sociaal makelaar' van start gegaan. 'Het project richt zich op klanten van het Werkplein Fivelingo die door omstandigheden geen sollicitatieplicht meer hebben. Peronne Burggraaf en Jan Baarveld zijn sociaal makelaar voor Appingedam en Delfzijl. Via een persoonlijk gesprek worden uw mogelijkheden en vragen in kaart gebracht. In de afgelopen periode zijn al een vijftigtal inwoners van Delfzijl op die manier weer gestart met een activiteit.

Ook als uw omstandigheden het niet toelaten om mee te doen aan activiteiten is een gesprek zinvol.

Wellicht dat de sociaal makelaar u behulpzaam kan zijn bij het vinden van oplossingen voor andere levensvraagstukken.

Wilt u graag in contact komen met de Jan Baarveld, de sociaal makelaar van Delfzijl? Dat kan via email j.baarveld@delfzijl.nl of mobiel: 06 – 25 75 1536.

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties