Onderzoek door jeugdpsychiater

Duren problemen met uw kind erg lang? Of zijn problemen heel heftig? Vraag eerst hulp van uw huisarts. Of van het jeugdteam - sociale wijkteam - in uw gemeente. Daarna is onderzoek mogelijk door een kinderpsychiater of jeugdpsychiater.

  • Een psychiatrisch probleem is gedrag waar uw kind zelf elke dag last van heeft.
  • Bijvoorbeeld: een angststoornis, autisme, ADHD en depressie.

Huisarts of gemeente

  • Uw huisarts - of een jeugdteam - bespreekt de problemen van uw kind.
  • Uw huisarts - of het jeugdteam - kan uw kind misschien helpen zonder een psychiatrische diagnose. Mogelijk met advies van deskundigen. Bijvoorbeeld een GGZ-instelling.
  • Een bevoegde psycholoog kan uw kind onderzoeken. Vraag uw huisarts om een doorverwijzing.

Psychiater

  • Een psychiater stelt vast of er een psychiatrisch probleem is.
  • Een psychiater kan ook een behandeling geven. Of medicijnen voorschrijven.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Onderzoek door jeugdpsychiater'

Alle veelgestelde vragen