Pgb voor jeugdhulp

Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of psychisch problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt.

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden:

 • de gemeente bepaalt of uw kind een pgb krijgt
 • u regelt met een pgb bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang voor uw kind - u mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen)
 • u kunt aangeven waarom zorg in natura niet geschikt is voor u en uw kind - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders
 • u koopt zorg in die doeltreffend en veilig is - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan de zelfstandigheid van uw kind

Budget

Met uw budget koopt u alle hulp in die uw kind nodig heeft.

 • Een indicatiesteller of jeugdarts stelt vast welke hulp uw kind nodig heeft.
 • U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximaal uurtarief voor de zorg.
 • Koopt u zorg in van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger? Dan kan de gemeente uitgaan van een lager uurtarief.
 • Spreekt u een vergoeding af hoger dan het maximale tarief? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.
 • Soms is de zorg die u kiest duurder dan zorg in natura. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld te betalen. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. Meerkosten betaalt u zelf.
 • U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De (SVB) Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Familieleden of mantelzorgers

U mag mensen uit de omgeving van uw kind betalen met het pgb. Bijvoorbeeld uzelf, familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen:

 • de persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld
 • u moet de afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst: een contract - ook als de hulpverlener familie is
 • de SVB heeft modelovereenkomsten en voorbeelden van contracten die u kunt gebruiken

Hulpmiddelen en aanpassingen

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen. En aan de kwaliteit van aanpassingen die u inkoopt. De gemeente houdt rekening met die eisen bij het berekenen van uw pgb.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties