Jeugdhulp bij agressieve gedragsstoornissen

Kinderen met een agressiestoornis zijn vaak boos en driftig. Of ze maken vaak ruzie met anderen. Duurt dit gedrag langer dan 6 maanden? Dan kan jeugdhulp hulp bieden. Bijvoorbeeld:

  • voorlichting
  • therapie en behandeling
  • ondersteuning van het gezin

Hulp

Er zijn verschillende trainingen voor u en uw kind:

Medicijnen bij gedragsstoornissen

  • Blijft uw kind agressief? Ook na het volgen van een training of therapie? Dan kan een psychiater een behandeling met medicijnen voorstellen.
  • Heeft uw kind een combinatie van een gedragsstoornis en ADHD of depressie? Dan krijgt een kind vaak direct medicijnen.

Hulp gezin

Een gezin met een kind met een agressiestoornis heeft soms extra hulp nodig. Bijvoorbeeld:

Uit huis gaan

Wil uw kind uit huis? Maar heeft uw kind nog veel begeleiding nodig? Dan zijn de volgende vormen van begeleid wonen misschien geschikt:

Hulp regelen

  • Het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente kan u helpen.
  • De gemeente bespreekt uw probleem. Eventueel met u en uw kind. En bekijkt daarna welke hulp mogelijk is.
  • Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. Of bij de jeugdpsychiater.
  • Op toegang tot jeugdhulp leest u meer over verschillende vormen van hulp.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Jeugdhulp bij agressieve gedragsstoornissen'

Alle veelgestelde vragen