Niemand tussen wal en schip

‘Samen zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt’

‘Goedemiddag, Sociaal Plein Delfzijl, waarmee kan ik u van dienst zijn?’ Zo beantwoordt een vriendelijke vrouwenstem de telefoon na het draaien van het nummer 0596 – 63 99 99. Samen met e-mailadres: sociaalplein@delfzijl.nl vormt dit nummer het zichtbare bewijs van Sociaal Plein Delfzijl. Een gemeentelijk initiatief waar alle inwoners van Delfzijl terecht kunnen met al hun vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen.

Niemand tussen wal en schip

Op de foto: Wethouder Joostens met op de achtergrond de consulenten van Sociaal Plein Delfzijl

‘Op dit moment werken binnen het Sociaal Plein Delfzijl al medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Wmo-loket,’ legt wethouder Meindert Joostens uit. ‘De medewerkers die nu de telefoon opnemen en de mails beantwoorden, zijn medewerkers van het CJG of het Wmo-loket. Het fijne is dat het professionals zijn, die zelf al veel vragen kunnen beantwoorden en anders precies weten hoe ze inwoners verder kunnen helpen met de juiste informatie.’

Netwerk

Het Sociaal Plein Delfzijl is ingericht als een netwerk. ‘Als gemeente willen we onze inwoners helpen met hun zorgvragen,’ vertelt Joostens. ‘We willen een plek waar zij snel en met korte lijnen antwoord op hun vragen krijgen. Dat is precies wat Sociaal Plein Delfzijl is. Inwoners en professionals hebben ons heel praktisch geholpen dit plein te ontwikkelen. Het heeft aan de voorkant een duidelijke ingang voor inwoners en aan de achterkant een goede samenwerking tussen de verschillende vrijwillige en professionele organisaties. Samen verlenen wij een vorm van zorg of ondersteuning op verschillende gebieden. Zodat de inwoner altijd bij het Sociaal Plein terecht kan.’

Bewonersinitiatieven

Sinds 1 oktober is Sociaal Plein Delfzijl gestart. CJG en het Wmo-loket zijn daarin verbonden. Voor ondersteuning op gebied van werk en inkomen zijn met Werkplein Fivelingo korte lijnen. Sociaal Plein Delfzijl zoekt naar samenwerking met deze organisatie, Volkskredietbank en SW&D (Stichting Welzijn en Dienstverlening). En daar stopt het niet. De gemeente wil ook nadrukkelijk samenwerken met bewonersinitiatieven die er in dorpen en wijken al zijn. Dat kunnen organisaties van vrijwilligers zijn, maar ook van professionals als een huisartsenpraktijk of thuiszorg.

Niemand tussen wal en schip

‘Inwoners met zorgvragen hoeven niet zelf te zoeken waar zij terecht kunnen: het Sociaal Plein is er voor al hun vragen,' geeft de wethouder aan. 'Onze professionals hebben onderling korte lijntjes, ze kunnen helpen buiten de eigen organisatie. Met het Sociaal Plein willen we zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt. Binnen onze gemeente zijn al heel veel goede voorzieningen, op allerlei niveaus. Door nog beter te verbinden en af te stemmen verwachten we onze inwoners nog beter te kunnen ondersteunen.’

Altijd in ontwikkeling

Het Sociaal Plein Delfzijl is nooit af, omdat het een netwerk is dat altijd ontwikkelt en groeit. Ontstaan er nieuwe initiatieven, dan verbinden we die. Alles wat al goed werkt, behouden we. Waar nodig springt de gemeente in. De samenleving is steeds meer gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid, al dan niet met behulp van familie, vrienden en buren. Maar dreigt het mis te gaan op een of meer gebieden, dan staan de professionals van Sociaal Plein Delfzijl u bij. Heeft u een vraag voor uzelf, iemand voor wie u zorgt of iemand waarover u zich zorgen maakt? Neem dan dus gerust contact op met Sociaal Plein Delfzijl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties