Leergeld

Heeft u of kent u kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Dan biedt Leergeld misschien een oplossing om deel te nemen aan binnen en buitenschoolse activiteiten. Ook voor deelnemen aan sport en cultuur kunt u Leergeld benaderen.

Klik hier voor criteria en meer informatie. Leergeld ADL is er voor kinderen uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties