Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt. Dat betekent dat degene die het geweld pleegt een familielid of vriend is van het slachtoffer. Bijvoorbeeld een (ex-)partner, ouder, kind, familielid of een vriend van de familie.

Hoe het ontstaat

Huiselijk geweld ontstaat vaak geleidelijk. Het begint bijvoorbeeld met controlerend gedrag. De ander is jaloers, wil precies weten wat u doet, wil niet dat u zelfstandig bent. Het wordt dan steeds lastiger om uw eigen beslissingen te nemen. Later gaat diegene ook steeds vaker geweld tegen u gebruiken. Er ontstaat dan een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer. Als u daarnaast ook financieel afhankelijk bent van de pleger, wordt het heel moeilijk om in opstand te komen.

Een dader herkennen

Wanneer valt iemands gedrag onder huiselijk geweld? Vaak gaat het om een steeds terugkerend patroon van pijnlijke opmerkingen of gedrag:

  •     dingen stukmaken;
  •     op allerlei manieren laten weten wie de baas is;
  •     slaan of zeggen u te willen slaan;
  •     berouw tonen en het goedmaken, maar het later toch weer opnieuw doen;
  •     laten weten dat u zijn of haar bezit bent;
  •     u dingen laten doen die u niet wilt, ook op seksueel gebied;
  •     u beledigen en vernederen in het bijzijn van anderen;
  •     u verbieden contact te hebben met anderen;
  •     voortdurend nagaan waar u bent en wat u doet.

Hulp zoeken

De dader is iemand die u goed kent. Dat maakt het moeilijk om hulp te zoeken. Geweld stopt vrijwel nooit vanzelf. Daarom is het belangrijk dat u toch hulp zoekt, hoe moeilijk dat ook is. U kunt ook eerst steun en hulp vragen aan mensen uit uw directe omgeving. U kunt ook terecht voor hulp bij SWD.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties