Gezichten van het Sociaal Plein

Vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen? Telefonisch en per mail voorziet het team van het Sociaal Plein ruim een jaar in antwoorden en advies. Met de opening van Gezondheidsplein Molenberg komt daar een derde mogelijkheid bij. Het Sociaal Plein krijgt een gezicht of beter gezegd: gezichten. Het team dat is begonnen met consulenten van de Wmo en medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) krijgt versterking van de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) en de wijkverpleging Sociaal domein van TSN. Iedere dag staan teamleden klaar om inwoners met raad en daad terzijde te staan. Benieuwd naar de teamleden, hun functie en wat u van het team mag verwachten? We stellen ze graag aan u voor.

team

Op de foto: Team Sociaal Plein Delfzijl

Karin Leertouwer-Bosker: ‘Zichtbaar in het centrum’

‘Met meer dan 30 jaar ervaring bij de SWD verheug ik me ontzettend om op een goede zichtbare plek als het Gezondheidsplein Molenberg te zitten. Ik verwacht mijn werk nog beter te kunnen doen, omdat het voor mensen veel makkelijker wordt om ons even aan te schieten.’

Reiny van der Giezen: ‘Samenwerken voor de inwoners’

‘Dat mensen die hulp zoeken een plek hebben om heen te gaan, vind ik belangrijk. Als Wmo-consulent werk ik ook in het team van het Sociaal Plein en ik merk dat het heel goed werkt. Doordat we samenwerken, voorkomen we dat inwoners van het kastje naar de muur gestuurd worden.’

Bokko Jan Huitema: ‘Nieuw in de regio’

‘Mijn functie als welzijnscoach bij de SWD is nieuw voor mij, evenals de regio Delfzijl. Ik ga Welzijn op Recept leveren. Ook dit is een heel nieuwe vorm van begeleiding. Dat het allemaal nieuw is geeft een enorme boost. We bouwen het op vanaf de grond en daar heb ik heel veel zin in.’

Barry Lith: ‘Niemand gaat ongeholpen de deur uit’

‘Mensen helpen vind ik geweldig. Mijn motto is: niemand gaat ongeholpen de deur uit. Dat lukt aardig. Als consulent Centrum Jeugd en Gezin ben ik gespecialiseerd in de doelgroep 0 – 18 jaar. Maar door de nauwe samenwerking met de consulenten Wmo en de SWD kan ik ook goed meedenken over andere vragen.’

Dennis Huisman: ‘Juridische hulp bekender maken’

‘Als sociaal raadsman bij de SWD ben ik heel blij dat het sociaal raadsliedenwerk meer aandacht krijgt. Hulp bij sociaaljuridische kwesties of ondersteuning bij de problematiek bij echtscheiding helpt ergere problemen voorkomen. Ook financieel kunnen we ondersteuning bieden door bijvoorbeeld de inzet van de Formulierenbrigade.’

Cunera Boomsma: ‘Breder kijken dan gezondheid’

‘Wat ik heel mooi vind aan het werken in een sociaal team, is dat je veel breder kijkt, dan naar gezondheid alleen. Dat komt in mijn werk als wijkverpleegkundige in het sociaal domein goed van pas. Doordat we op het Sociaal Plein meer en beter samenwerken, kunnen we inwoners veel meer bieden.’

Harmen Cnossen: ‘Kortere lijntjes’

‘Als algemeen maatschappelijk werker bij de SWD ken ik al veel mensen, maar door het pionieren met verschillende zorgprofessionals op het Sociaal Plein zullen dat er nog veel meer worden. Die kortere lijntjes, zoals bijvoorbeeld direct contact met huisartsen, daar verwacht ik veel van evenals van de samenwerking binnen ons team.’

Kitty van Schooneveld: ‘Toegankelijk en laagdrempelig’

‘Bij de SWD ben ik in dienst als maatschappelijk werker en als buurtwerker. Dat het gezondheidsplein zo toegankelijk en laagdrempelig is, maakt het voor inwoners veel gemakkelijker om even binnen te lopen. Dat maakt hulp vinden in een vroeg stadium eenvoudiger en helpt grotere problemen voorkomen.’

Anjo Lauvenberg: ‘Maatwerk en warme overdracht’

‘Doordat er één ingang is voor alle hulp, zorgen we als instanties onderling voor een warme overdracht. Dat is voor een inwoner veel prettiger. We werkten als Wmo-consulenten al samen met het CJG en nu de SWD er ook bij komt, kunnen we nog beter maatwerk bieden. Dat vind ik heel prettig en belangrijk!’

Precieze openingstijden en adres:

Het Sociaal Plein is vanaf januari 2019 bereikbaar vanuit het Gezondheidsplein Molenberg aan de Schoolstraat 7 in Delfzijl. Elke ochtend zijn twee medewerkers van het team van 8.30-12.00 uur aanwezig en aanspreekbaar in de ontvangstruimte van het Gezondheidsplein.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties