Fietsmaatjes Delfzijl zoekt vrijwilligers voor de stuurgroep!

Fietsmaatjes

Fietsmaatjes Delfzijl Fietsmaatjes is een project waarbij maatjes gekoppeld worden aan mensen met een beperking, Samen kunnen ze tochten maken op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Het is erg waardevol voor de mensen met een beperking om zo toch nog te kunnen fietsen. Ook worden hierbij de mantelzorgers even ontlast.

Voor het opzetten van Fietsmaatjes Delfzijl zijn we nog op zoek naar mensen die in de stuurgroep plaats willen nemen. Voor onderstaande functies hebben we nog mensen nodig:

  • Voorzitter: leiden bestuurs- en teamvergaderingen, boegbeeld voor interviews, prijsuitreikingen en vrijwilligers bijeenkomsten Contacten met gemeentes en stakeholders.
  • Penningmeester: aanvraag startbudget, aanvraag anbi, verzorgen jaar rekening.
  • Secretaris: agenda en notulen bestuursvergaderingen met coördinatoren, intake formulieren voor gasten en vrijwilligers, planning rooster jaarverslag, pr &communicatie, communicatieplan opstellen, representatiemateriaal (flyers, posters, website en facebook), persarchief
  • Twee coördinatoren: intake gesprekken met gasten en vrijwilligers, samenbrengen gast en vrijwilliger, leiden vrijwilligersbijeenkomsten, opstellen basisrooster, diensten vrijwilligers
  • Technisch beheer: wekelijks nakijken duo-fiets, banden oppompen, remmen nakijken, instructie geven over goed gebruik van de fiets, contactpersoon richting fietsenmaker.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties