Budgetmaatjes

Heeft u na veel moeite en zorgen uw financiële problemen opgelost? Zijn alle voorzieningen aangevraagd en is er een balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Soms is het dan lastig dit zo te houden. U moet rond komen van een, meestal krap, budget. Juist nu blijft het belangrijk om een goed overzicht te houden van inkomsten en uitgaven, post open te maken, wijzigingen in uw situatie op tijd door te geven en goed om te gaan met instanties.

Vindt u dat moeilijk?? Misschien kan een budgetmaatje u helpen bij al deze zaken die zo ingewikkeld zijn. Voor meer informatie en contact, zie https://www.s-w-d.nl/budgetmaatjes

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties