Bijeenkomst DAL Adviesraad Sociaal Domein

DAL Adviesraad Sociaal Domein

De DAL Adviesraad is actief vanaf januari 2017 als opvolger van de WMO Adviesraden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en bestaat uit burgers uit deze drie gemeenten.

De Adviesraad geeft – als onafhankelijk adviesorgaan – gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van deze drie gemeenten.

Onderwerpen van de adviezen vallen binnen het Sociaal Domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs.

De Adviesraad vergadert in 2019 afwisselend in de drie gemeentehuizen op onderstaande data, aanvangstijd 09.00 uur: 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober en 29 november.

De agenda voor deze vergaderingen wordt ca. 14 dagen van tevoren op de webpagina van de DAL Adviesraad geplaatst www.delfzijl.nl/daladviesraad. Zodra het verslag vastgesteld is wordt het ook op deze pagina gepubliceerd.

Wilt u bij deze vergadering zijn?

Meld u dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering bij het secretariaat. Dat kan alleen via e-mail: daladviesraad@gmail.com.

Wilt u ook spreken over een onderwerp dat op de agenda staat? U kunt maximaal 5 minuten spreektijd krijgen. Vermeld dan in uw mail ook het onderwerp waarover u wilt spreken.

Heeft u verder vragen? Wij helpen u graag via het bovenstaande mailadres.

 

Voor wie? Wanneer Locatie
inwoners Delfzijl, Appingedam, Loppersum 29 november
09:00 tot 10:30
gemeentehuis Loppersum